Emigrasie is 'n baie groot en persoonlike besluit en die doel van die bladsy is om voornemende emmigrante die nodige inligting te gee om hul kanse op immigrasie  te verbeter en vlotter te laat verloop. Om die regte inligting te bekom, is dit is dus baie belangrik om die advies van 'n geregistreerde migrasie agent/konsultant in te win.

'n Lys van gereigstreerde Immigrasie Agente is beskikbaar by: https://www.mara.gov.au
Ook van hulp: https://www.callaustraliahome.com.au


Emigration is a very personal and huge decision and the purpose of this page is to give each prospective emigrant  some guidelines on how and where to start.
For specific advice regarding you and your family's chances on successful emigration, we recommend that you seek the advice of a registered migration agent/ consultant.

A list of registered Immigration agents is available at: https://www.mara.gov.au/
Also see: https://www.callaustraliahome.com.au/