SENIOR BURGERS

60+

 
Die Visie van die Afrikaanse Klub Australië streef onder andere daarna om
“ geleenthede aan te bied vir alle ouderdomsgroepe, met n fokus op familiepret,
die skep van unieke herinneringe , asook positiewe en opwindende emosies wat mense saamsnoer”.
 
Met dit ingedagte, poog ons om al die ouer lede (60 en ouer)
van ons Afrikaanse gemeenskap in Australië bymekaar te bring.
 
Ons voorneme is om  ‘n sentrale databasis daar te stel van alle lede, 
en dan deur die nuwe streekskomitees wat gestig gaan word, die seniors in n
spesifieke streek saam te bring deur die reël van  uitstappies, beoefening van
stokperdjies, saam braai geleenthede en emosionele ondersteuning vir mekaar.
 
Indien u sou belang stel om deel te wees van die seniors groep, kontak:

Johan by info@afrikaans.org.au